Bồn cầu liền khối màu đen - BC146
850 x 400 x 655 mm
Bồn cầu liền khối màu đen viền vàng - BC155
680 x 375 x 620 mm
Bồn cầu kim cương trắng liền khối - BC128
690x375x820 (mm)
Bồn cầu liền khối bể lùn màu trắng - BC127
695x375x610 (mm)
Bồn cầu bể cao hoa văn hoàng gia - BC126
720x370x780 (mm)
Bồn cầu liền khối họa tiết hoa lá - BC125
715x390x780 (mm)
Bồn cầu kim cương trắng đen - BC123
690x375x820 (mm)
Bồn cầu liền khối hoa văn hoàng gia - BC120
695x375x610 (mm)
Bàn cầu liền khối tròn đen - BC84
770x500x680 (mm)
Bàn cầu 1 khối viền hoa - BC83
780x380x795 (mm)
Bàn cầu 1 khối màu vàng - BC82
695x375x610 (mm)
Bồn cầu kim cương liền khối hoa văn - BC81
690x370x820 (mm)
Bồn cầu liền khối hoa văn - BC76
780x390x795 (mm)
Nhấn để gọi (0376 642 310)