Các mẫu bồn cầu cao cấp mới nhất

Bàn cầu liền khối màu đen - BC154
720 x 390 x 630
Bồn cầu liền khối màu đen - BC146
700 x 380 x 670
Bồn cầu liền khối màu đen viền vàng - BC155
680 x 375 x 620 mm
Bồn cầu màu đen viền vàng - BC215
680 x 390 x 630
Bồn cầu màu xám viền vàng - BC214
680 x 390 x 630
Bồn cầu màu trắng viền vàng - BC213
680 x 390 x 630
Bồn cầu màu trắng - BC211
640 x 450 x 670
BC211
5.900.000đ
Bồn cầu màu trắng nắp đen - BC186
690 x 450 x 660
Bồn cầu màu trắng - BC189
690 x 450 x 660
BC189
5.900.000đ
Bàn cầu trứng 1 khối hình tròn màu trắng - BC86
620 x 670 x 470 (mm)
Bàn cầu 1 khối trứng hình tròn màu đen - BC85
620 x 670 x 470 (mm)
Bồn cầu màu hồng phối vân đá - BC195
690 x 380 x 740
Bồn cầu màu xanh phối vân đá - BC194
690 x 380 x 740
Bồn cầu màu đen phối vân đá - BC193
690 x 380 x 740
Bồn cầu màu xám phối vân đá - BC192
690 x 380 x 740
Bàn cầu trứng màu đen xung điện - BC160
470 x 660 x 490 mm
Bồn cầu liền khối màu trắng - BC164
580 x 700 x 400 mm
Bồn cầu liền khối màu trắng - BC163
720 x 720 x 380 mm
Bồn cầu liền khối màu trắng - BC162
625 x 710 x 430 mm
Bồn cầu bán nguyệt nắp đen thân trắng - BC157
600 x 720 x 390 mm
Bồn cầu liền khối hoa văn màu vàng - BC148
770 x 700 x 380 mm
Bồn cầu liền khối hoa văn trắng đen - BC147
770 x 700 x 380 mm
Bồn cầu liền khối màu trắng trơn - BC145
760 x 700 x 370 mm
Bồn cầu liền khối màu trắng trơn - BC144
630 x 720 x 390 mm
Bồn cầu liền khối màu trắng trơn - BC143
755 x 670 x 370 mm
Bồn cầu liền khối màu trắng trơn - BC142
780 x 670 x 380 mm
Bồn cầu liền khối màu trắng trơn - BC141
650 x 720 x 390 mm
Bồn cầu liền khối bể lùn màu trắng - BC127
610 x 760 x 380 mm
Bồn cầu bể cao hoa văn hoàng gia - BC126
720x370x780 (mm)
Bồn cầu liền khối họa tiết hoa lá - BC125
715x390x780 (mm)
Bồn cầu kim cương trắng đen - BC123
830 x 670 x 360 (mm)
Bồn cầu liền khối trắng kẻ đen - BC121
780 x 680 x 360 (mm)
Bồn cầu liền khối hoa văn hoàng gia - BC120
695x375x610 (mm)
Bàn cầu 1 khối viền hoa - BC83
770 x 700 x 380 (mm)
Bồn cầu kim cương liền khối hoa văn - BC81
690x370x820 (mm)
Bồn cầu liền khối hoa văn - BC76
780x390x795 (mm)
Bàn cầu trứng 1 khối hình tròn màu tím - BC152
470 x 660 x 490 mm
Bàn cầu liền khối tròn đen - BC84
770x500x680 (mm)
Bồn cầu liền khối hình tròn màu trắng - BC77
670 x 800 x 500 (mm)
Bàn cầu trứng 1 khối hình tròn màu hồng - BC159
470 x 660 x 490 mm
Bồn cầu trụ tròn màu trắng - BC156
620 x 680 x 420 mm
Bàn cầu 1 khối màu vàng - BC82
695x375x610 (mm)
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL