Các sản phẩm bồn tắm góc

Bồn tắm góc massage 1m4 - BT1216
1400 x 1400 x 550
Bồn tắm góc 1m5 có kính - BT1242
1500 x 1500 x 600
Bồn tắm góc 1m4 có kính - BT1239
1400 x 1400 x 550
Bồn tắm góc 1m2 có kính - BT1238
1200 x 1200 x 550
Bồn tắm góc có kính - BT1231
1300 x 1300 x 550
BT1231
10.700.000đ
Bồn tắm góc 1m3 massage chất liệu Acrylic - BT1215
1300 x 1300 x 500
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL