Các sản phẩm chậu đá

Chậu rửa chén bằng đá 2 hộc 1 cánh - ZC020
1000 x 480 x 230 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hộc - ZC019
490 x 530 x 220 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)