Vòi lavabo nóng lạnh màu vàng - SV18NL
340 x 170 mm
SV16NL
2.600.000đ
SV11NL
3.300.000đ
SV10NL
2.000.000đ
Vòi sen nóng lạnh nóng lạnh để sàn - SC09NL
295 x 295 x 970mm
SC08-L
2.000.000đ
Nhấn để gọi (0376 642 310)