Các mẫu bồn tắm tròn chất liệu acrylic

Bồn tắm tròn 1m4 có massage sục - BT1243
1390 x 1390 x 630 mm
Bồn tắm nằm hình tròn acrylic cao cấp 1m5 - BT1208
1550 x 1550 x 560mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL