Các mẫu bồn tắm tròn chất liệu acrylic

Bồn tắm đá mài terrazzo hình tròn màu xám - BT1266
1600 x 1600 x 600
Bồn tắm đá mài terrazzo hình tròn màu xanh - BT1264
1800 x 1800 x 600
Bồn tắm đá mài hình tròn - BT1250
1500x 1500 x 600
Bồn tắm tròn 1m4 có massage sục - BT1243
1390 x 1390 x 630
Bồn tắm nằm hình tròn acrylic cao cấp 1m5 - BT1208
1350 x 1350 x 560
1550 x 1550 x 560
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL