Các mẫu bồn tắm nằm đơn chữ nhật

Bồn tắm nằm cao cấp acrylic - BT1217
1680 x 780 x 550 mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1197
1680x780x500mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1194
1680x790x500mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1199
1490x743x500mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1209
1600x750x500mm
Bồn tắm đơn chữ nhật 1m70 acrylic - BT1212
1670 x 785 x 500mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1200
1670x700x500mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1198
1690x750x500mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)