Các mẫu bồn tắm nằm đơn chữ nhật

Bồn tắm nằm chữ nhật gắn kính hình tam giác - BT1240
1600 x 800 x 550 (mm)
Bồn tắm nằm chữ nhật kính lệch - BT1237
1600 x 800 x 550 (mm)
Bồn tắm nằm chữ nhật kính lớn - BT1236
1700 x 800 x 550 (mm)
Bồn tắm liền khối cao cấp chữ nhật - BT1226
1700 x 800 x 630 mm
Bồn tắm nằm chữ nhật liền khối có kính - BT1223
1700 x 800 x 630 mm
Bồn tắm nằm chữ nhật có kính - BT1222
1700 x 800 x 570 mm
Bồn tắm nằm cao cấp acrylic 1m4 - BT1217
1400 x 750 x 550 mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1194
1680x790x500mm
Bồn tắm đơn chữ nhật 1m70 acrylic - BT1212
1670 x 785 x 500mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1198
1690x750x500mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1209
1600x750x500mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL