Các sản phẩm chậu rửa chén

Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hố 1 cánh - ZC043
765 x 440 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 2 hố lệch - ZC040
795 x 475 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 2 hố đều - ZC039
915 x 480 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hố lớn - ZC038
720 x 480 x 220 mm
Chậu rửa chén inox 1 hố nhỏ - ZC036
420 x 370 x 180 mm
Chậu rửa chén inox 2 hộc đều - ZC029
820 x 450 x 230 mm
Chậu rửa chén 2 hộc đều inox siêu dày - ZC024
780 x 430 x 220 mm
Chậu rửa chén inox 2 hộc 1 cánh có khay dao - ZC027
1000 x 480 x 220 mm
Chậu rửa chén inox 1 hộc 304 - ZC031
600x 450 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hộc - ZC019
490 x 530 x 220 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hố lớn - ZC037
800 x 500 x 220 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 3 hố 1 cánh - ZC035
1150 x 485 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hố 1 cánh - ZC034
890 x 495 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 2 hố - ZC033
830 x 500 x 220 mm
Chậu rửa chén bằng đá 2 hộc 1 cánh - ZC020
1000 x 480 x 230 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)