Các sản phẩm chậu rửa chén

Chậu rửa chén 2 hộc đều inox siêu dày - ZC024
780 x 430 x 220 mm
Chậu rửa chén inox 1 hộc 304 - ZC031
600x 450 mm
Chậu rửa chén bằng đá 2 hộc 1 cánh - ZC020
1000 x 480 x 230 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hộc - ZC019
490 x 530 x 220 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)