Các sản phẩm chậu inox

Chậu rửa chén inox 2 hố đều - ZC060
780 x 430
810 x 430
820 x 450
820 x 480
Chậu rửa chén inox 1 hố nhỏ - ZC036
420 x 370 x 180 mm
Chậu rửa chén inox 2 hố có cánh - ZC027
1000 x 480 x 220 mm
Chậu rửa chén inox 1 hộc 304 - ZC031
600x 450 mm
Chậu rửa chén inox 1 hố lớn - ZC054
780 x 460 mm
Chậu rửa chén inox 2 hộc đều - ZC029
820 x 450 mm
Chậu rửa chén 1 hố lớn phủ nano - ZC051
680 x 460 mm
Chậu rửa chén 2 hố inox bóng 201 - ZC025
820 x 450 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL