D642
1.350.000đ
Bồn tiểu nam đứng sàn cảm biến - BD05
450 x 450 x 990 mm
Bồn tiểu đứng sàn - BD153
760 x 360 x 380 mm
BD153
4.900.000đ
Bồn tiểu treo tường - BD152
760 x 360 x 380 mm
Bồn tiểu treo tường - BD151
380 x 340 x 750 mm
Bồn tiểu treo tường - BD150
270 x 360 x 680 mm
Bồn tiểu nam treo tường cảm biến - BD07
385 x 300 x 645 mm
Bồn tiểu nam treo tường cảm biến - BD06
405 x 340 x 795 mm
Bồn tiểu nam đứng sàn nút nhấn xả - BD03
450 x 600 x 990 mm
Bồn tiều nam - BD01
355 x 300 x 685 mm
BD01
1.500.000đ
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL