Các mẫu bồn tắm chân rồng chất liệu acrylic

Bồn tắm chân rồng đầu cao thấp - BT1245
1500 x 700 x 780
1700 x 700 x 780
Bồn tắm chân rồng cổ điển 1m7 - BT1244
1700 x800 x 780
Bồn tắm chân rồng viền vuông đầu cao - BT1228
1500 x 700 x 750
Bồn tắm chân rồng đầu bằng thân cong - BT1227
1700 x 710 x 700
Bồn tắm chân rồng 2 đầu bằng - BT1220
1600 x 750 x 750
1700 x 800 x 700
Bồn tắm chân rồng cao cấp - BT1218
1630 x 750 x 430
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL