Các mẫu bồn tắm chân rồng chất liệu acrylic

Bồn tắm chân rồng 1m7 - BT1245
1700 x 700 x 780 mm
BT1245
11.500.000đ
Bồn tắm chân rồng cổ điển 1m7 - BT1244
1700 x800 x 780 mm
Bồn tắm chân rồng viền vuông đầu cao - BT1228
1500 x 700 x 750 mm
Bồn tắm chân rồng đầu bằng thân cong - BT1227
1700 x 710 x 700 mm
Bồn tắm chân rồng 2 đầu bằng - BT1220
1700 x 800 x 700 mm
Bồn tắm chân rồng cao cấp - BT1218
1630mm x 750mm x 430mm
Bồn tắm nằm chân rồng cao cấp Acrylic - BT1203
1700x800x760mm
Bồn tắm nằm chân rồng cao cấp 1m7 - BTCR1204
1700x720x720mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL