Các sản phẩm bồn tắm thường

Bồn tắm acrylic hình elip họa tiết vân đá - BT1225
1600 x 730 x 570 mm
Bồn tắm nằm acrylic hình oval có vòi - BT1219
1700 x 800 x 570 mm
Bồn tắm chân rồng 1m7 - BT1245
1700 x 700 x 780 mm
BT1245
11.500.000đ
Bồn tắm chân rồng cổ điển 1m7 - BT1244
1700 x800 x 780 mm
BT1235
16.500.000đ
Bồn tắm oval đầu cao - BT1233
1670 x 800 x (600-750) mm
BT1233
18.500.000đ
Bồn tắm oval đầu cao thỏi vàng cổ điển - BT1232
1700x 800 x 750 mm
Bồn tắm chân rồng viền vuông đầu cao - BT1228
1500 x 700 x 750 mm
Bồn tắm chân rồng đầu bằng thân cong - BT1227
1700 x 710 x 700 mm
Bồn tắm nằm hình oval elip - BT1211
1680 x 810 x 580mm
Bồn tắm liền khối cao cấp chữ nhật - BT1226
1700 x 800 x 630 mm
Bồn tắm chân rồng 2 đầu bằng - BT1220
1700 x 800 x 700 mm
Bồn tắm chân rồng cao cấp - BT1218
1630mm x 750mm x 430mm
Bồn tắm đá nhân tạo hình oval - BT1214
1750 x 750 x 680mm
Bồn tắm đá nhân tạo hình vầng trăng khuyết - BT1213
2000 x 767 x 1450 mm
Bồn tắm nằm chân rồng cao cấp Acrylic - BT1203
1700x800x760mm
Bồn tắm nằm chân rồng cao cấp 1m7 - BTCR1204
1700x720x720mm
Bồn tắm ngâm hình thỏi vàng - BT1196
1680 x 780 x 750 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL