Các sản phẩm bồn tắm thường

Bồn tắm trứng oval elip bầu dục - BT1225
1670 x 780 x 550 mm
Bồn tắm chân rồng 2 đầu bằng - BT1220
1700 x 800 x 700 mm
Bồn tắm nằm acrylic hình oval - BT1219
1700 x 800 x 550 mm
Bồn tắm chân rồng cao cấp - BT1218
1630mm x 750mm x 430mm
Bồn tắm đá nhân tạo hình oval - BT1214
1750 x 750 x 680mm
Bồn tắm đá nhân tạo hình vầng trăng khuyết - BT1213
2000 x 767 x 1450 mm
Bồn tắm nằm hình oval elip - BT1211
1680 x 810 x 580mm
Bồn tắm nằm chân rồng cao cấp Acrylic - BT1203
1700x800x760mm
Bồn tắm nằm chân rồng cao cấp 1m7 - BTCR1204
1700x720x720mm
Bồn tắm nằm hình elip acrylic cao cấp 1m7 - BT1207
1700 x 800 x 580mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)