Các mẫu bồn tắm hình oval chất liệu acrylic

Bồn tắm acrylic hình elip họa tiết vân đá - BT1225
1600 x 730 x 570 mm
Bồn tắm nằm acrylic hình oval có vòi - BT1219
1700 x 800 x 570 mm
Bồn tắm acrylic oval massage sen vòi - BT1205
1700 x 800 x 600 mm
Bồn tắm nằm oval 1m4 - BT1246
1400 x 730 x 600 mm
BT1246
10.500.000đ
Bồn tắm nằm oval có massage sục kép - BT1241
1700 x 800 x 600 (mm)
BT1235
16.500.000đ
Bồn tắm oval đầu cao - BT1233
1670 x 800 x (600-750) mm
BT1233
18.500.000đ
Bồn tắm oval đầu cao thỏi vàng cổ điển - BT1232
1700x 800 x 750 mm
Bồn tắm nằm hình oval elip - BT1211
1680 x 810 x 580mm
Bồn tắm đá nhân tạo hình oval - BT1214
1750 x 750 x 680mm
Bồn tắm đá nhân tạo hình vầng trăng khuyết - BT1213
2000 x 767 x 1450 mm
Bồn tắm oval massage 1m6 Acrylic - BT1197
1600 x 730 x 570 mm
Bồn tắm massage hình chiếc thuyền màu hồng - BT1199
1700 x 780 x 800 mm
Bồn tắm thỏi vàng màu nâu kim tuyến - BT1200
1700 x 800 x 700 mm
Bồn tắm ngâm hình thỏi vàng - BT1196
1680 x 780 x 750 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL