Lavabo âm bàn chữ nhật - LB54
520 x 380 x 190 mm
Lavabo đặt bàn hình vuông - LB53
415 x 415 x 160 mm
Lavabo đặt bàn hình bầu tròn - LB51
410 x 410 x 180 mm
Lavabo đặt bàn oval - LB48
635 x 415 x 150 mm
LB48
1.100.000đ
Lavabo treo tường hình oval - LB47
530 x 400 x 180 mm
Lavabo đặt bàn chữ nhật - LB46
480 x 380 x 145 mm
Lavabo đặt bàn oval - LB45
490 x 350 x 150 mm
LB45
1.300.000đ
Lavabo đặt bàn màu trắng vành đen - LB44
660 x 360 x 145 mm
Lavabo đặt bàn màu trắng đen oval - LB43
600 x 365 x 150 mm
Lavabo đặt bàn màu đen oval - LB42
600 x 365 x 150 mm
Lavabo đặt bàn - LB41
615 x 410 x 145 mm
LB41
1.600.000đ
Lavabo đặt bàn hình đá quý - LB40
600 x 425 x 155 mm
Lavabo vuông treo tường - LB39
530 x 450 x 360 mm
Lavabo treo tường - LB38
480 x 460 x 350 mm
LB38
1.750.000đ
Lavabo bầu tròn đặt bàn - LB37
660 x 400 x 150 mm
Lavabo đứng sàn vát chéo - LB05
320 x 290 x 880mm
Lavabo chân đứng ống trụ tròn - LBCD03
480 x 460 x (855-970)mm
Lavabo đặt bàn cạnh vát cong - LB35
450 x 350 x 220mm
Lavabo kim cương đứng sàn màu đen - LB34
480 x 480 x 840 mm
Lavabo trụ tròn đứng sàn hoa văn hoa lá - LB33
410 x 410 x 830 mm
Lavabo đứng sàn bo tròn màu vàng - LB32
590 x 390 x 825mm
Lavabo chậu rửa mặt đứng sàn - LB15
360 x 360 x 835 mm
Lavabo đứng sàn nửa hình tròn chân trụ - LB07
515 x 380 x 820 mm
Lavabo đứng sàn chân bo cong - LB04
450 x 430 x 840 mm
Lavabo đặt bàn - LBDB02
410 x 410 x 155 mm
LBDB02
1.050.000đ
Lavabo đặt bàn - LBDB01
480 x 370 x 130 mm
LBDB01
1.050.000đ
Lavabo chân đứng - LBCD02
520 x 440 x 810 mm
LBCD02
1.050.000đ
Lavabo chân đứng - LBCD01
490 x 435 x 830 mm
LBCD01
990.000đ
Lavabo có chân treo - LB02
520 x 450 x 560 mm
LB02
1.050.000đ
Lavabo có chân treo - LB01
490 x 435 x 480 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)