Các mẫu lavabo đặt bàn men sứ cao cấp

Lavabo âm bàn chữ nhật - LB54
520 x 380 x 190 mm
Lavabo đặt bàn hình vuông - LB53
415 x 415 x 160 mm
Lavabo đặt bàn hình bầu tròn - LB51
410 x 410 x 180 mm
Lavabo đặt bàn oval - LB48
635 x 415 x 150 mm
LB48
1.100.000đ
Lavabo đặt bàn chữ nhật - LB46
480 x 380 x 145 mm
Lavabo đặt bàn oval - LB45
490 x 350 x 150 mm
LB45
1.300.000đ
Lavabo đặt bàn màu trắng vành đen - LB44
660 x 360 x 145 mm
Lavabo đặt bàn màu trắng đen oval - LB43
600 x 365 x 150 mm
Lavabo đặt bàn màu đen oval - LB42
600 x 365 x 150 mm
Lavabo đặt bàn - LB41
615 x 410 x 145 mm
LB41
1.600.000đ
Lavabo đặt bàn hình đá quý - LB40
600 x 425 x 155 mm
Lavabo bầu tròn đặt bàn - LB37
660 x 400 x 150 mm
Lavabo đặt bàn - LBDB02
410 x 410 x 155 mm
LBDB02
1.050.000đ
Lavabo đặt bàn - LBDB01
480 x 370 x 130 mm
LBDB01
1.050.000đ
Nhấn để gọi (0376 642 310)