Các mẫu lavabo đặt bàn men sứ cao cấp

Lavabo đặt bàn hình elip oval - LB75
490 x 355 x 135 mm
Lavabo đặt bàn hình chữ nhật - LB74
475 x 370 x 130 mm
Lavabo đá tự nhiên hình tròn đặt bàn - LB63
420 x 420 x 140 mm
Lavabo đặt bàn hình elip oval - LB62
485 x 350 x 130 mm
Lavabo đặt bàn hình elip oval - LB61
400 x 330 x 130 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn - LB60
250 x 250 x 120 mm
Kệ đá đặt lavabo - D276
70 x 44 x 11 cm
Lavabo âm bàn chữ nhật - LB54
520 x 380 x 190 mm
Lavabo đặt bàn hình vuông - LB53
415 x 415 x 160 mm
Lavabo đặt bàn hình bầu tròn - LB51
410 x 410 x 180 mm
Lavabo đặt bàn oval - LB48
635 x 415 x 150 mm
LB48
1.100.000đ
Lavabo đặt bàn chữ nhật - LB46
480 x 380 x 145 mm
Lavabo đặt bàn oval - LB45
490 x 350 x 150 mm
LB45
1.300.000đ
Lavabo đặt bàn màu trắng vành đen - LB44
660 x 360 x 145 mm
Lavabo đặt bàn màu trắng đen oval - LB43
600 x 365 x 150 mm
Lavabo đặt bàn màu đen oval - LB42
600 x 365 x 150 mm
Lavabo đặt bàn - LB41
615 x 410 x 145 mm
LB41
1.600.000đ
Lavabo đặt bàn hình đá quý - LB40
600 x 425 x 155 mm
Lavabo bầu tròn đặt bàn - LB37
660 x 400 x 150 mm
Lavabo đặt bàn - LBDB02
410 x 410 x 155 mm
LBDB02
1.050.000đ
Lavabo đặt bàn - LBDB01
480 x 370 x 130 mm
LBDB01
1.050.000đ
Nhấn để gọi (0376 642 310)