Các mẫu lavabo đặt bàn men sứ cao cấp

Lavabo đặt bàn oval trắng - LB154
59x41
Lavabo đất nung - LB153
500 x 360 x 160 mm
LB153
2.400.000đ
Lavabo đất nung - LB152
430 x 430 x 170 mm
LB152
2.450.000đ
Lavabo đất nung - LB151
430 x 430 x 170 mm
LB151
2.550.000đ
Lavabo đất nung họa tiết lá - LB144
560 x 340 x 150 mm
Lavabo đất nung hình tròn họa tiết lá - LB142
560 x 340 x 150 mm
Lavabo đất nung màu xanh - LB150
430 x 430 x 170 mm
Lavabo đặt bàn họa tiết viền vàng - LB149
510 x 390 x 135 mm
Lavabo đặt bàn vành nghiêng - LB145
550 x 330 x 200 mm
Lavabo đặt bàn hoa văn viền vàng - LB139
510 x 390 x 135 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn gân nổi - LB138
600 x 420 x 160 mm
Lavabo đặt bàn hình lục giác hoa văn - LB137
475 x 360 x 115 mm
Lavabo đặt bàn hình lục giác viền vàng - LB136
640 x 410 x 140 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn viền vàng - LB135
410 x 410 x 130 mm
Lavabo đặt bàn hình vuông viền vàng - LB134
390 x 390 x 140 mm
Lavabo đặt bàn hình elip oval - LB62
485 x 350 x 130 mm
Lavabo thuyền oval đặt bàn - LB42
620 x 380 x 190 mm
Lavabo đặt bàn hình vuông - LB128
460 x 460 x 160 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn màu xanh nhạt - LB125
410 x 410 x 120 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn hoa văn hươu nai - LB123
430 x 430 x 160 mm
Lavabo đặt bàn chữ nhật hoa văn hươu nai - LB122
500 x 400 x 160 mm
Lavabo đặt bàn màu tím xanh - LB120
480 x 320 x 130 mm
Lavabo đặt bàn chữ nhật màu vàng đồng - LB114
485 x 380 x 130 mm
Lavabo đặt bàn hộp chữ nhật - LB43
600 x 340 x 110 mm
Lavabo đặt bàn chữ nhật màu đen vân đá - LB109
650 x 390 x 150 mm
Lavabo đặt bàn chữ nhật hoa văn - LB108
610 x 350 x 110 mm
Lavabo đặt bàn màu đen có hoa văn - LB97
500 x 340 x 110 mm
Lavabo đặt bàn chữ nhật màu xanh hoa văn - LB106
610 x 350 x 110 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn màu tím - LB103
405 x 405 x 105 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn sọc xanh - LB102
405 x 405 x 105 mm
Lavabo đặt bàn chữ nhật - LB46
480 x 380 x 145 mm
Lavabo đặt bàn oval - LB45
600 x 400 x 150 mm
LB45
1.500.000đ
Lavabo đặt bàn - LB41
615 x 410 x 145 mm
LB41
1.600.000đ
Lavabo đặt bàn hình đá quý - LB40
600 x 425 x 155 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn hoa văn LV - LB99
400 x 400 x 150 mm
Lavabo đặt bàn màu đen có hoa văn - LB98
510 x 390x 140 mm
Lavabo đặt bàn màu hồng có hoa văn - LB95
515 x 400 x 135 mm
Lavabo đặt bàn hình chữ nhật màu đen - LB89
500 x 400 x 110 mm
Lavabo đặt bàn màu đen vân vàng - LB88
410 x 410 x 170 mm
Lavabo đá tự nhiên hình tròn đặt bàn - LB63
420 x 420 x 140 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn - LB60
420 x 420 x 160 mm
Lavabo âm bàn chữ nhật - LB54
520 x 380 x 190 mm
Lavabo đặt bàn hình vuông - LB53
415 x 415 x 160 mm
Lavabo đặt bàn hình bầu tròn - LB51
410 x 410 x 180 mm
Lavabo đặt bàn oval - LB48
635 x 415 x 150 mm
LB48
1.100.000đ
Lavabo đặt bàn màu trắng vành đen - LB44
660 x 360 x 145 mm
Lavabo bầu tròn đặt bàn - LB37
660 x 400 x 150 mm
Lavabo đặt bàn hình tròn - LB92
410 x 410 x 150 mm
Lavabo đặt bàn - LB03
480 x 370 x 130 mm
LB03
650.000đ
Lavabo đặt bàn hình lục giác viền vàng - LB132
480 x 410 x 120 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL