Bảng danh sách kích thước bồn tắm nằm

Bảng danh sách kích thước bồn tắm nằm

Những kích thước phổ biến hiện nay trên thị trường Việt Nam của bồn tắm nằm có các loại và kích thước sau:

 

Bồn tắm đơn: 1m50x70; 1m50x75; 1m60x70; 1m60x75; 1m70x70; 1m70x75; 1m80x70; 1m80x75

 

Bồn tắm đôi: 1m70x1m20; 1m60x1m60

 

Bồn tắm góc: 1m20x1m20; 1m40x1m40

Từ khóa:
Nhấn để gọi (0376 642 310)