Các Sản Phẩm Bồn Tắm Đơn

Bồn tắm oval viền nhọn - BT1284
1500 x 750 x 600
1600 x 750 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm nằm hình chiếc thuyền có massage - BT1279
1600 x 750 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm nằm hình chiếc thuyền bầu - BT1283
1600x 750 x 700
Bồn tắm oval viền nhọn - BT1282
1500 x 750 x 600
1590 x 750 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm oval viền nhọn có vòi - BT1281
1500 x 750 x 600
1600 x 750 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm oval viền nhọn massage sen vòi - BT1280
1500 x 750 x 600
1600 x 750 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm đá mài terrazzo hình thỏi vàng - BT1277
1400 x 770 x 650
1500 x 770 x 650
1600 x 770 x 650
1700 x 800 x 650
1800 x 800 x 650
Bồn tắm đá mài hình thỏi vàng - BT1249
1400 x 770 x 600
1500 x 770 x 600
1600 x 770 x 650
1700 x 800 x 650
1800 x 800 x 650
Bồn tắm đá mài terrazzo hình oval trứng màu đen - BT1276
1500 x 800 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm đá mài terrazzo hình oval trứng - BT1261
1500 x 800 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm đá mài terrazzo hình thỏi vàng màu xám - BT1275
1400 x 770 x 650
1500 x 770 x 650
1600 x 770 x 650
1700 x 800 x 650
1800 x 800 x 650
Bồn tắm đá mài terrazzo hình thỏi vàng màu đen - BT1259
1400 x 770 x 650
1500 x 770 x 650
1600 x 770 x 650
1700 x 800 x 650
1800 x 800 x 650
Bồn tắm nằm acrylic hình oval vòi đen - BT1274
1700 x 750 x 600
Bồn tắm nằm acrylic hình oval có vòi - BT1219
1700 x 750 x 600
Bồn tắm nằm oval viền mỏng trắng đen 1m2 1m3 - BT1273
1200 x 700 x 600
1300 x 700 x 600
Bồn tắm nằm oval viền nhọn 1m2 1m3 - BT1253
1200 x 700 x 600
1300 x 700 x 600
Bồn tắm ngâm hình thỏi vàng - BT1196
1670 x 760 x 700
Bồn tắm thỏi vàng màu nâu kim tuyến - BT1200
1670 x 760 x 700
Bồn tắm chữ nhật liền khối massage - BT1268
1700 x 800 x 600
Bồn tắm nằm hình thuyền massage vòi vàng - BT1270
1700 x 800 x 800
Bồn tắm đá mài terrazzo hình tròn màu xám - BT1266
1600 x 1600 x 600
Bồn tắm đá mài terrazzo hình tròn màu xanh - BT1264
1800 x 1800 x 600
Bồn tắm nhật có kính yếm che màu đen - BT1262
1700 x 800 x 600
Bồn tắm nằm chữ nhật có kính - BT1222
1700 x 800 x 570
Bồn tắm oval đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng - BT1258
1500 x 700 x 580
1600 x 700 x 580
1700 x 800 x 580
Bồn tắm đá mài hình oval màu xanh - BT1255
1400 x 850 x 600
1500 x 800 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm nằm cao cấp acrylic 1m4 - BT1217
1400 x 750 x 550
Bồn tắm đơn chữ nhật 1m50 acrylic - BT1212
1500 x 700 x 520
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1194
1680x790x500
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1198
1690x750x500
Bồn tắm nằm hình elip màu đen chất liệu acrylic cao cấp - BT1207
1500 x 700 x 580
1600 x 700 x 580
1700 x 800 x 580
Bồn tắm nằm oval 1m4 - BT1246
1400 x 730 x 600
BT1246
9.100.000đ
Bồn tắm đá mài terrazzo hình oval - BT1251
1400 x 850 x 600
1500 x 800 x 600
1700 x 800 x 600
Bồn tắm đá mài hình tròn - BT1250
1500x 1500 x 600
Bồn tắm thuyền 1m9 chất liệu acrylic - BT1247
1880 x 700 x 890
Bồn tắm acrylic oval massage sen vòi - BT1205
1700 x 800 x 600
Bồn tắm nằm oval 1m5 1m6 1m7 - BT1211
1500 x 700 x 580
1600 x 700 x 580
1700 x 800 x 580
Bồn tắm oval massage 1m6 Acrylic - BT1197
1600 x 730 x 570
Bồn tắm nằm oval có massage sục kép - BT1241
1700 x 800 x 600
Bồn tắm nằm chữ nhật kính lệch - BT1237
1600 x 800 x 550
Bồn tắm nằm chữ nhật kính lớn - BT1236
1700 x 800 x 550
BT1235
16.500.000đ
Bồn tắm oval đầu cao - BT1233
1670 x 800 x (600-750)
BT1233
18.500.000đ
Bồn tắm chân rồng viền vuông đầu cao - BT1228
1500 x 700 x 750
Bồn tắm chân rồng đầu bằng thân cong - BT1227
1700 x 710 x 700
Bồn tắm liền khối cao cấp chữ nhật - BT1226
1700 x 800 x 630
Bồn tắm chân rồng 2 đầu bằng - BT1220
1600 x 750 x 750
1700 x 800 x 700
Bồn tắm đá mài terrazzo 2 đầu cao thấp - BT1260
1700 x 800 x 600
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL