Các Sản Phẩm Bồn Tắm Đơn

Bồn tắm acrylic hình elip họa tiết vân đá - BT1225
1600 x 730 x 570 mm
Bồn tắm nằm acrylic hình oval có vòi - BT1219
1700 x 800 x 570 mm
Bồn tắm acrylic oval massage sen vòi - BT1205
1700 x 800 x 600 mm
Bồn tắm nằm oval 1m4 - BT1246
1400 x 730 x 600 mm
BT1246
10.500.000đ
Bồn tắm nằm oval có massage sục kép - BT1241
1700 x 800 x 600 (mm)
Bồn tắm nằm chữ nhật gắn kính hình tam giác - BT1240
1600 x 800 x 550 (mm)
Bồn tắm nằm chữ nhật kính lệch - BT1237
1600 x 800 x 550 (mm)
Bồn tắm nằm chữ nhật kính lớn - BT1236
1700 x 800 x 550 (mm)
BT1235
16.500.000đ
Bồn tắm oval đầu cao - BT1233
1670 x 800 x (600-750) mm
BT1233
18.500.000đ
Bồn tắm oval đầu cao thỏi vàng cổ điển - BT1232
1700x 800 x 750 mm
Bồn tắm chân rồng viền vuông đầu cao - BT1228
1500 x 700 x 750 mm
Bồn tắm chân rồng đầu bằng thân cong - BT1227
1700 x 710 x 700 mm
Bồn tắm nằm hình oval elip - BT1211
1680 x 810 x 580mm
Bồn tắm liền khối cao cấp chữ nhật - BT1226
1700 x 800 x 630 mm
Bồn tắm nằm chữ nhật liền khối có kính - BT1223
1700 x 800 x 630 mm
Bồn tắm nằm chữ nhật có kính - BT1222
1700 x 800 x 570 mm
Bồn tắm chân rồng 2 đầu bằng - BT1220
1700 x 800 x 700 mm
Bồn tắm nằm cao cấp acrylic 1m4 - BT1217
1400 x 750 x 550 mm
Bồn tắm oval massage 1m6 Acrylic - BT1197
1600 x 730 x 570 mm
Bồn tắm nằm chân rồng cao cấp Acrylic - BT1203
1700x800x760mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1194
1680x790x500mm
Bồn tắm massage hình chiếc thuyền màu hồng - BT1199
1700 x 780 x 800 mm
Bồn tắm nằm chân rồng cao cấp 1m7 - BTCR1204
1700x720x720mm
Bồn tắm đơn chữ nhật 1m70 acrylic - BT1212
1670 x 785 x 500mm
Bồn tắm thỏi vàng màu nâu kim tuyến - BT1200
1700 x 800 x 700 mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1198
1690x750x500mm
Bồn tắm ngâm hình thỏi vàng - BT1196
1680 x 780 x 750 mm
Bồn tắm nằm massage cao cấp Acrylic - BT1209
1600x750x500mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL